Visie

Onze visie in woorden

Wat kenmerkt Hasselt? Speculaas, jenever, Hendrik en Katrien, de kathedraal, …? Musea, kunstprojecten, horeca en onderwijs? Of misschien een mooie mix van de twee?

Inderdaad, Hasselt kenmerkt zich als een levendige en culturele hoofdstad, waar het oude geborgen wordt en het nieuwe alle kansen krijgt.

Als stadsschool van het GO! wil Het Kleine Atheneum een school zijn die zijn rol hierin opneemt. Met andere woorden, kwaliteitsvol onderwijs bieden binnen een hedendaags concept.

De nabijheid van een diversiteit aan diensten, mensen en mogelijkheden van deze grootstad ondersteunt de school in haar doelstellingen.

Vanuit de pedagogische visie stelt het team voorop dat kinderen leerplezier ervaren.
Dit uit zich in kinderen die gemotiveerd en betrokken zijn, maar die zich bovenal goed in hun vel voelen. De kinderen ervaren successen via onderzoekend, actief, levensecht en sociaal leren. Hierbij staat het ontwikkelen van competenties op de voorgrond, eerder dan de eenzijdige aandacht voor kennisoverdracht. Een rode draad doorheen het leerproces van de leerlingen is het samenwerken. Dit betekent dat de school gericht inzet op respectvol leren samenleven, opkomen voor je mening en het ontwikkelen van de taalvaardigheid. Een voorwaarde hiervoor is (een zekere mate van) verantwoordelijkheid die aan leerlingen geboden wordt en waar ze mee moeten leren omgaan. Een duidelijke structuur en goede gedragen regels en afspraken ondersteunen de leerlingen in dit proces.

Kinderen hebben van nature een open geest. Het is de opdracht van het onderwijs hen te laten ontplooien tot burgers die deze brede kijk op de wereld rondom hen verder ontwikkelen. Het principe van “iedereen kan iets, niemand kan alles” is belangrijk om de eigen talenten, maar ook die van anderen te ontdekken, te erkennen. Het stelt de leerlingen in staat om verbondenheid te creëren met anderen, elkaar te leren kennen en een onderbouwde mening te vormen.

We hechten ook veel belang aan respect. Respect tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie is nodig om de samenwerking te bevorderen. Iedereen draagt zorg voor elkaar en iedere stem wordt gehoord.

 

respect-op-school
Scroll naar boven
Scroll to Top