Praktische info

Dagverloop

Kleuters

Ma/Di/Do/Vr

Les
8u45 - 9u35
9u35 - 10u25
Speeltijd
10u25 - 10u45
Les
10u45 - 11u35
11u35 - 12u25
Middag
12u25 - 13u20
Les
13u20 - 14u30
Speeltijd
14u30 - 14u45
Les
14u45 - 15u15

Wo

Les
8u45 - 9u35
9u35 - 10u25
Speeltijd
10u25 - 10u40
Les
10u40 - 11u30
11u30 - 12u20

Kleuters worden na schooltijd afgehaald aan de ingang van het opvanglokaal

Lager

Ma/Di/Do/Vr

Les
8u45 - 9u35
9u35 - 10u25
Speeltijd
10u25 - 10u45
Les
10u45 - 11u35
11u35 - 12u25
Middag
12u25 - 13u30
Les
13u30 - 14u20
14u20 - 15u10
Opruimen en verzamelen
15u10 -15u15

Wo

Les
8u45 - 9u35
9u35 - 10u25
Speeltijd
10u25 - 10u40
Les
10u40 - 11u30
11u30 - 12u20

Tot 15 minuten na schooltijd blijft de schoolpoort open en is er toezicht

Begin van een schooldag:

Wij vragen de ouders hun kinderen tijdig te brengen en de kinderen tot aan de zwarte poort te begeleiden en niet op de speelplaats te komen. Dit om het toezicht niet te hinderen.

Het spreekt vanzelf dat ouders altijd welkom zijn in de school om eventuele bedenkingen, suggesties, … te bespreken, hetzij met de leerkracht, hetzij met de directeur.

 

Einde van een schooldag:

Na het laatste belsignaal (einduur van de school) ruimen de kinderen in de klas alles op. Zodra alles opgeruimd is, gaat de juf of meester met de klas de gang in om de jassen aan te doen.

Kinderen (van het lager) die te voet, met de fiets of met de auto naar huis gaan, komen via de speelplaats naar buiten.  Voor een rustig verloop vragen we de ouders die hun kind onmiddellijk komen ophalen, te wachten op de voorziene plaats op de speelplaats. Ze kunnen daar hun kind Ouders die hun kind nog even (max. 15 min. na schooltijd) onder toezicht op school laten, moeten ook hun kinderen binnen de poort afhalen. Kinderen mogen de speelplaats niet verlaten, tenzij dit duidelijk afgesproken is met de directeur.

Wat doe je als je te laat op school bent aangekomen?

Indien kinderen te laat op school toekomen, belt u aan aan de zwarte poort (videofoon). De deur zal vervolgens ontgrendeld worden om de school binnen te komen. Wel meldt u zich eerst even bij de directeur of het secretariaat.

Maaltijden

’s Middags worden er boterhammen gegeten.

Inspiratie nodig?
Tips voor een gezonde brooddoos, klik hier.

brooddoos
tussendoortjes_vk

Uw kind kan GRATIS water drinken bij zijn maaltijd.

Er worden geen andere dranken (fruitsap, melk of chocomelk) aangeboden.

In de boekentas

Kleuters hebben vanaf het onthaalklasje een goede boekentas nodig.

De boekentas moet groot genoeg zijn voor een mapje (A5-formaat).
De boekentas van de leerlingen van de lagere school moeten groot en stevig genoeg zijn voor boeken en schriften van A4-formaat.


Verder moet er in de boekentas:

 • drinkbus/flesje met water
 • we drinken doorheen de dag alleen maar water.
 • brooddoos
  Let ook op wat je in de brooddoos steekt.
  Kinderen krijgen meer energie van een gezonde boterham, dan van een koffiekoek, worstenbroodje, …
 • 1 portie koekjes in een koekendoosje:
  geen papiertje rond de koekjes
  geen koeken met chocolade errond > chocolade erin/ertussen vb. centwafer is geen probleem
 • 1 portie fruit in een fruitdoos(je)
 • de agenda en huiswerkmap
 • boeken, schriften en ander materiaal (pennenzak, …) voor de kinderen van de lagere school
 • voor de allerkleinsten: reservekledij (deze blijft in de klas)

De klasjuf/-meester zal jullie ook altijd informeren als er iets nog iets anders in de boekentas moet.

Opvang

Onze school voorziet een eigen voor- en naschoolse opvang (Guffenslaan).

 

De opvang voor en na school zal doorgaan in het opvanglokaal > lokaal helemaal achteraan de speelplaats 

In de opvang worden activiteiten voorzien: de kinderen kunnen tekenen, kleuren, spelletjes spelen, knutselen, …
Bij mooi weer zullen ze buiten spelen op de speelplaats.

Voor school: vanaf 7u15

Na school: tot 18u15

U kan de opvang tijdens de opvanguren altijd telefonisch bereiken.
De opvang is enkel tijdens de schooldagen en NIET tijdens de vakanties.

Prijs en betaling?

Voor de opvang is de school verplicht een vergoeding te vragen
omdat we dit zelf organiseren.

Kostprijs is € 3 per uur.
Het tweede kind uit hetzelfde gezin op dezelfde dag betaalt € 2,75.
Het derde en eventueel volgende kinderen € 2,50.
U krijgt elke maand de afrekening vermeld op de factuur.

Betalen gebeurt door het factuurbedrag over te schrijven op het rekeningnummer van de school.

De kosten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

Alleen bij tijdige betaling zal er door de school een fiscaal attest bezorgd worden.

Inschrijving?

Inschrijven is niet nodig.

U noteert in het schriftje/de agenda van uw kind dat hij/zij ’s avonds of ’s ochtends naar de opvang moet.

Geraakt u door onvoorziene omstandigheden niet tijdig op school om uw zoon/dochter op te halen, mag u telefonisch doorgeven dat hij/zij naar de opvang moet.

Ook ’s ochtends kan u beroep doen op de opvang, zonder dit vooraf te hebben doorgegeven.

U mag zich samen met uw zoon/dochter via de speelplaats naar de opvang begeven.

Schooljaarkalender

Schoolreglement

Pedagogisch project GO!

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar hebben alle leerkrachten het PPGO!, beter bekend als pedagogisch project van het GO!, ondertekend. Daar bestaat nu een nieuwe versie van. Hiermee verklaren wij ons te houden aan de waarden en de normen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het PPGO! is een referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! naast onderwijs ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt.

Voor meer informatie, klik hier.

Inschrijvingen

Wanneer?

Inschrijven kan:

 • alle werkdagen tussen 9u00 en 15u30
 • de eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus van 9u00 tot 15u00 of op afspraak
 • omdat we u graag goed ontvangen en voldoende tijd willen vrijmaken, vinden we het fijn als u eerst even een afspraak maakt

Wat breng je mee?

 • kids-ID (of eventueel een ISI-kaart of geboorteakte)
 • de laatste 3 rapporten van de vorige school
 • in geval van co-ouderschap, gegevens van beide ouders

Inschrijven tijdens de schoolloopbaan van je kind (schoolverandering)

Een kind kan op ieder moment instappen in onze school.

We vertellen u graag waar wij als school voor staan.

 

Bij een overstap naar onze school, vragen we rekening te houden met deze aspecten:

 • toegang voor de leerling en de ouders tot een computer
 • toegang voor de leerling en de ouders tot internet
 • bereidheid van de ouders om hun kind te begeleiden bij huiswerk
 • ook thuis in te zetten op de waarden die wij nastreven

Wens je een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek?

Neem dan snel contact op: 011 22 41 19 of directie@hetkleineatheneum.be

Scroll naar boven
Scroll to Top