Het Kleine Atheneum

Voorstelling

Het Kleine Atheneum is een basisschool waar je van 2,5 jaar tot 12 jaar onderwijs kunt volgen.

Een stadsschool van het GO!, binnen een levendige en culturele hoofdstad, waar het oude geborgen wordt en het nieuwe alle kansen krijgt.
Een behoorlijke basiskennis vinden we heel belangrijk.
Daarvoor stellen we 5 waarden centraal: leerplezier, samenwerken, verantwoordelijkheid, open geest en respect.

Zit je carrière in Het Kleine Atheneum er op?

Dan kan je terecht in het 'grote' Atheneum, aan de achterkant van onze school.

 

 

 

 

 

 

Andere interesses?
Neem een kijkje op de website van al onze GO! Next secundaire scholen.

Team

Beleid en Ondersteuning

kleinatheneum

Pascal Vliegen

Directeur
Contacteer de directeur voor meer informatie over onze werking, het beleid en andere vragen. Tijdens de schooluren telefonisch bereikbaar. Buiten de schooluren te bereiken via e-mail.
kleinatheneum

Peggy Vandijck
Ivan Martens

Secretariaat
kleinatheneum

Katrien Driesmans

Zorgcoördinator
Contacteer onze zorgcoördinator voor alle vragen over de ontwikkeling van uw kind, speciale trajecten en andere zorgvragen.

Team Het Kleine Atheneum 2023-2024

Team kleuter

kleinatheneum

Stephania Gangemi

Instapklas

kleinatheneum

Niki Swaeb

Eerste kleuterklas

kleinatheneum

Evie Derison

Tweede kleuterklas

kleinatheneum

Carina Vanoppen

Derde kleuterklas

kleinatheneum

Yeliz Özdemir

Kinderverzorging

kleinatheneum

Diane Jaeken / Liesbeth Verding

SES kleuter

kleinatheneum

Lennerth Brepoels

L.O. kleuter

Team lager onderwijs

kleinatheneum

Carine Schuytjens

Eerste leerjaar

kleinatheneum

Jessica Leeman

Tweede leerjaar

kleinatheneum

Carla Zwart

Derde leerjaar

kleinatheneum

David Jansen

Vierde leerjaar

kleinatheneum

Heidi Claes

Vijfde leerjaar

kleinatheneum

Daniela Russo

Zesde leerjaar

kleinatheneum

Arlette Wans / Brigitte Guérit

SES lager

kleinatheneum

Lennerth Brepoels

L.O. lager

kleinatheneum

Marlies Meynckens

Lerarenplatform

Bijzondere leermeesters

kleinatheneum

Hans Janssen

Rooms-Katholieke godsdienst

kleinatheneum

Hilal Savasan

Islamitische godsdienst

kleinatheneum

Mihaela Balan

Orthodoxe godsdienst

kleinatheneum

Christel Bleyen

Protestantse godsdienst

kleinatheneum

Wendy Schruers / Evgeniya Lakhtina

Niet-Confessionele Zedenleer

Ondersteuning

kleinatheneum

Ronny Metten / Carlo Iven

Werkmannen

kleinatheneum

Ingrid Hermans

Opvangverantwoordelijke

kleinatheneum

Ingrid Hermans / Fouzia Sadiki

Poetshulp

kleinatheneum

Laura Rener

Opvang + huiswerkklas

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn.

Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team samenwerken met de school

Jelke Gijbels: psychopedagogisch consulent
Martine Janssens: verpleegkundige
Elaize Poelmans: paramedisch medewerker
Liesbeth Walpot: arts

CLB GO! Hasselt
Gazometerstraat 4A
3500 Hasselt
CLBchat_logo

Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

Een groepje leerlingen, die met elkaar:

 • een mening vormt over belangrijke zaken op school
 • tips en ideeën verzamelt om de school te helpen en/ of te verbeteren

De leerlingenraad bestaat uit 1 leerling van het 3de tot het 6de leerjaar, een juf of meester en de directeur.

Zij komen 3 keer per schooljaar samen.

Schoolraad

Wat doet de schoolraad?

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.

De schoolraad vergadert ongeveer 4 x per jaar. Dit kan zowel op school als digitaal zijn. Tijdens deze vergaderingen geeft de directeur uitleg over de werking en formuleert de schoolraad adviezen.

Wie zit er in de schoolraad?

Wie zit er in de schoolraad?

Volgende drie ouders zetelen in de schoolraad:

 • Kim Van Och
 • Liesbeth Verwulgen
 • nog zoekende...

De volgende collega's maken deel uit van de schoolraad:

 • Evie Derison

 • Heidi Claes

 • Jessica Leeman

Volgende gecoöpteerde leden maken deel uit van de schoolraad:

 • Nele Brams

 • Tom De Ruyter

Aanwezig met raadgevende stem: Pascal Vliegen

Meer uitleg over de schoolraad, de bevoegdheden, verkiezingen,… vind je hier.

Vriendenkring

De vriendenkring van onze school is een organisatie van leerkrachten, ouders, vrienden en externe sympathisanten.
Ze bestaat uit een groep enthousiaste mensen die de school een warm hart toedraagt en zich volledig belangeloos inzet ten voordele van de school en de leerlingen.

Om onze school financieel te ondersteunen in pedagogische en/of materiële behoeften, organiseert de vriendenkring een aantal evenementen op school:

 • wafeltjesverkoop
 • familiefeest


Wilt u graag een handje helpen en aansluiten bij de vriendenkring?

Geef ons dan een seintje.

Partners

Scroll naar boven
Scroll to Top