Communicatie

Algemeen

Agenda en heen-en-weer-berichtje

Leerlingen vanaf het 1ste leerjaar hebben een agenda. Dit is, samen met Smartschool, het meest gebruikte communicatiemiddel tussen ouders en de school. Bekijk en onderteken iedere dag de agenda.

Zorg dat je kind steeds in orde is met wat in de agenda wordt gevraagd.

Voor de kleuters communiceren de leerkrachten via Smartschool.

Agenda en heen-en-weer-berichtje

De resultaten en opmerkingen van taken, toetsen, …  worden 3 maal per jaar meegegeven in de vorm van een rapport aan je zoon/dochter. Indien er vragen en/of bedenkingen zijn bij de resultaten, moeten jij of de leerkracht het oudercontact natuurlijk niet afwachten.

Tijdens de individuele oudercontacten bespreek je samen met de juf of meester de evolutie en de houding van je kind en dus niet de resultaten per toets/taak.

De instapklas, de 1ste, 2de en 3de kleuterklas hebben ook oudercontacten.

De data van de oudercontacten vind je terug in onze kalender.

Brieven

Brieven, infobrochures, inschrijvingsstrookjes, bestelformulieren, … krijgt u via Smartschool. We ontvangen graag zo snel mogelijk eventuele invulstrookjes of in te vullen documenten terug.

Smartschool

Smartschool is ons digitaal schoolplatform waar je op ieder moment van de dag info kan raadplegen, zoals onze brieven, …

 

Voor meer info klik hier.

Contactgegevens

GO! Next basisschool Het Kleine Atheneum
Guffenslaan 82
3500 Hasselt

011 22 41 19

directie@hetkleineatheneum.be

  Smartschool voor ouders

  We communiceren digitaal.

  Mis geen brieven meer, volg je kind(eren) snel op, …

  Dat kan allemaal via het digitale schoolplatform Smartschool.

  Klasse voor ouders

  Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen versterkt en verbindt.
  Tips, weetjes, … vind je op hun website.

  Zijn de luizen er weer?

  Smartschool voor ouders

  We communiceren digitaal.

  Mis geen brieven meer, volg je kind(eren) snel op,…

  Dat kan allemaal dankzij het digitale schoolplatform Smartschool.

  Je kan ook de gratis app downloaden voor al je mobiele toestellen.

  Scroll naar boven
  Scroll to Top